SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Zespół wokalny Canto

.
0 gr s1smool  Zespół wokalny CANTO działa w naszej szkole od 2003 roku (z przerwą w roku szkolnym 2009/2010). Wielokrotnie prezentował się na terenie szkoły, miasta i poza Włodawą. Koncertował też dwa razy w Łucku (Ukraina). 

Obecnie CANTO skupia uczniów naszej szkoły: w grupie młodszej - klasy I–III i starszej – klasy IV–VIII. Podział taki jest konieczny ze względu na dobór repertuaru w grupach dostosowany do wieku i zainteresowań uczniów. Podczas koncertów prezentuje się cały zespół. 
Zajęcia obejmują: ćwiczenia wokalne, dykcji i interpretacji piosenki. Prowadzone są też dodatkowe spotkania dla solistów.

Absolwenci naszej szkoły pozostają aktywnymi członkami zespołu i występują z młodszymi koleżankami i kolegami.

W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia będą odbywają się we wtorki, z podziałem na grupy wiekowe , w sali 216
grupa młodsza (klasy I-III) – 6 lekcja
grupa starsza (klasy IV-VIII) - 7 lekcja

 

Zespół i jego soliści to laureaci festiwali piosenki na szczeblu powiatowym, okręgowym i wojewódzkim.

* 2003 r. – w Okręgowym Przeglądzie Piosenki przyrodniczej w Chełmie - wyróżnienie,
* 2004 r. – w Powiatowym Festiwalu Piosenki Radosnej we Włodawie Magdalena Ruta zajęła I miejsce 
i została nominowana do reprezentowania powiatu w wojewódzkim festiwalu „Nałęczowski Słowik”,
* 2005 r. – koncert w Łucku, na zaproszenie Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej, aby uczcić 15-lecie powstania Towarzystw Polskich na Wołyniu.
* 2005 r. - w Powiatowym Festiwalu Piosenki Radosnej: wyróżnienie dla zespołu CANTO oraz I miejsce
- Magdalena Ruta, II miejsce - Paweł Koziej,
* 2006 r. - w Okręgowym Przeglądzie Piosenki Przyrodniczej w Chełmie I miejsce dla zespołu CANTO,
* 2006 r. w Powiatowym Festiwalu Piosenki Radosnej we Włodawie: II miejsce dla zespołu CANTO, II miejsce
Filip Karpiuk, I miejsce - Magdalena Ruta (absolwentka szkoły), II miejsce Paweł Koziej (absolwent), III miejsce Joanna Dobek (absolwentka),
* 2007 r. – w Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek we Włodawie: I miejsce - Zespół CANTO, III miejsce
- Karolina Weremczuk, II miejsce - Filip Karpiuk,

* 2008 r. – koncert zespołu CANTO w Łucku (Ukraina) w ramach „DNI KULTURY POLSKIEJ NA WOŁYNIU”,
* 2008 r. Magdalena Ruta ponownie nominowana do udziału w Wojewódzkim Festiwalu „Śpiewający Słowik”,
* 2008 r. – w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek- zespół CANTO laureatem festiwalu (nie przyznawano kolejności miejsc)

* 2009 r. - w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, III miejsce - Natalia Ruta, II miejsce - zespół CANTO.
* 2011 r. - w Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Przy dużej konkurencji w swojej kategorii grupa zajęła III miejsce. Trzecie miejsce zdobyła też solistka z grupy młodszej - Sylwia Winiarczyk.

* 2013 r. - w Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek: zespół CANTO II miejsce, Piotr Borowski III miejsce, Julia Gonerska II miejsce.
* 2013 r - w Powiatowym Konkursie Piosenki Europejskiej w Wyrykach - Alicja Borowska, Piotr BorowskiKatarzyna Szwaj jako zespół KAP - I miejsce, solo Katarzyna Szwaj II miejsce.

* 2014 r. - w Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek we Włodawie: zespół CANTO II miejsce, Sylwia Winiarczyk III miejsce, Julia Gonerska I miejsce.
* 2014 r. - w Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Puławach: Julia Gonerska II miejsce.
* 2014 r. - w Powiatowym Festiwalu Piosenki Przyrodniczej zespół CANTO grupa starsza  - I miejsce, CANTO grupa młodsza - III miejsce, Julia Gonerska  - II miejsce, Bartek Kościołek  - III miejsce, Katarzyna Szwaj  - I miejsce, Iga Mirończuk - II miejsce, Sylwia Winiarczyk  - III miejsce.
* 2014 r. – w Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej - I miejsce zespół CANTO.

* 2015 r. - w Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek – zespół Canto I miejsce, Julia Gonerska I miejsce,
* 2015 r. – Powiatowy Konkurs Piosenki Europejskiej  - Julia Gonerska I miejsce.
* 2015 r. – w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Przyrodniczej – zespół CANTO I miejsce, Zespół Canto – gr. młodsza II miejsce, Julia Gonerska I miejsce, Maciej Jaszczuk II miejsce, Katarzyna Szwaj III miejsce, Sylwia Winiarczyk wyróżnienie, Bartosz Kościołek wyróżnienie.
* 2015 r. - XI Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej "Pieśń Ojczyzny Pełna": Julia Gonerska - wyróżnienie

* 2016 r. - w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Przyrodniczej we Włodawie: I miejsce Julii Gonerskiej, III miejsce młodsza grupa CANTO, wyróżnienie starsza grupa CANTO
* 2016 r. - wyróżnienie Juli Gonerskiej w ogólnopolskim, XXII Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Białe 2016”
* 2016 r. - nagroda Juli Gonerskiej i Macieja Jaszczuka w Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej we Włodawie

* 2017 r. - II miejsce zespołu CANTO w Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek we Włodawie
* 2017 r. - wyróżnienie dla młodszej grupy CANTO w Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i pastorałek we Włodawie
* 2017 r. - w Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i pastorałek we Włodawie: I miejsce Julii Gonerskiej, II miejsce Macieja Jaszczuka
* 2017 r. - w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Przyrodniczej we Włodawie: I miejsce Julii Gonerskiej, III miejsce Macieja Jaszczuka
* 2017 r. - I miejsce Julii Gonerskiej w Powiatowym Konkursie Piosenki Europejskiej w Wyrykach
* 2017 r. - Joanna Paciorkowska - finalistką Wojewódzkiego Festiwalu piosenki „Śpiewający słowik”, wzięła udział w konkursie w Rykach
* 2017 r. - Solistka zespołu CANTO - Julia Gonerska - została stypendystką Marszałka Województwa Lubelskiego
* 2017 r. - Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej we Włodawie - wyróżnienie dla Joanny Paciorkowskiej
* 2017 r. - II miejsce dla zespołu CANTO w Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek we Włodawie

* 2018 r - I miejsce Joanny Paciorkowskiej w Powiatowym Konkursie Piosenki Europejskiej w Wyrykach
* 2018 r. - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Przyrodniczej - III miejsce dla zespołu CANTO oraz wyróżnienie grupy młodszej zespołu CANTO.
 
* 2019 r. - Laureatki eliminacji powiatowych do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Śpiewający Słowik" - Klara Smolińska i Natalia Suproniuk
* 2019 r. - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Przyrodniczej - CANTO 2 miejsce, Natalia Suproniuk - wyróżnienie, zespół wokalny CANTO gr. młodsza - wyróżnienie
* 2019 r. - Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek we Włodawie - zespół CANTO, który zajął 2 miejsce
* 2019 r. - Powiatowy Konkurs Piosenki Europejskiej – Joanna Paciorkowska - 1 miejsce.
* 2020 r. - Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek we Włodawie - Natalia Suproniuk III miejsce
* 2020 r. - Zespół CANTO został nominowany przez Burmistrza Włodawy, pana Wiesława Muszyńskiego do #hot16challenge2, #hot16challenge. Akcja miała zachęcać do pomocy w walce z koronawirusem https://www.siepomaga.pl/hot16challenge. Ponieważ grupa nie mogła spotkać się w szkole i zaśpiewać w pełnym składzie, wystąpili tylko jej przedstawiciele. https://www.youtube.com/watch?v=we8fopEpPcI

 

Opiekun zespołu:
Iwona Szwaj

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie