SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Chór szkolny Gaudeamus

.
Chór szkolny Gaudeamus  Chór szkolny Gaudeamus Posłuchaj!istnieje od października 1997 r. i choć jego skład zmienia się rokrocznie na zajęcia przychodzi ok. 30 osób z klas 0-VI.

  Celem prowadzonych zajęć jest kształcenie umiejętności wokalnych i muzycznej wrażliwości dzieci. Wspólna praca sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, kształci umiejętność współdziałania w grupie, uczy odpowiedzialności i dostarcza radości z zespołowego śpiewania.

  Dzieci mają też możliwość zaprezentowania swych umiejętności na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

  Pierwszy koncert chóru miał miejsce już w grudniu 1997 r. Okazją była Wigilia zorganizowana dla nauczycieli i pracowników szkoły. Repertuar zaprezentowano też na Wigilii dla nauczycieli emerytów i pracowników Urzędu Miasta Włodawy. Podobne koncerty odbywały się w latach następnych:
- w styczniu 1999 roku chór wystąpił z kolędami w zaprzyjaźnionej szkole w Łucku na Ukrainie;
- 7.01.2001r. chór koncertował w kościele akademickim przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim;
- 14. 01.2002r. chór koncertował w Wilnie na Litwie.

  Chór uświetniał swoimi występami wizyty ważnych gości w szkole i w mieście, m.in. pani minister Krystyny Łybackiej, w czerwcu 2002 r. delegacji z Estonii w grudniu 2004 r., czy delegacji z różnych państw biorących udział w projekcie Comenius 2009 r.

  W swojej wieloletniej pracy chór może pochwalić się licznymi sukcesami na konkursach i festiwalach:

I MIEJSCE -1998r. w Chełmie na Przeglądzie Piosenki Religijnej i Patriotycznej;
I MIEJSCE - 2002r.i 2003r.w Chełmie na Festiwalu Promenady Europejskiej;
I MIEJSCE – 2003r. w Chełmie w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek;
WYRÓŻNIENIE - 2006r. w Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej- Białe 2006;
II MIEJSCE – w Festiwalu Kolęd i Pastorałek 2008 r.
TYTUŁ FINALISTY MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK W BĘDZINIE 2012 r.
III miejsce (grupa młodsza) – W Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 2013 r.
WYRÓŻNIENIE (grupa starsza) – w Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 2013 r.

plyta  Ważnym wydarzeniem dla chóru był dzień 18.12.2003r., wtedy została nagrana płyta z kolędami, którą dzieci zadedykowały Ojcu Świętemu w 25 rocznicę Pontyfikatu. Płyta ta wraz z życzeniami została wysłana do Watykanu, w zamian chór otrzymał list z podziękowaniami od papieża Jana Pawła II i pamiątkowe obrazki z jego autografem.

  W styczniu 2005 r. chór nagrał drugą płytę z kolędami, natomiast w grudniu 2005 r. wystąpił z kolędami na Festiwalu Trzech Kultur jak również w kościołach św. Ludwika i N.S.J oraz w kościele Matki Bożej Pocieszenia w Orchówku.

  W 2010 r. została ponownie nagrana płyta w profesjonalnym studiu i wydana z dużą starannością. W repertuarze znalazły się kolędy i piosenki świąteczne w wykonaniu chóru oraz jego solistów: Alicji Karpiuk, Dominiki Kirszner oraz Marcina Jankowskiego.

  3 stycznia 2011 r. odbył się koncert promujący płytę we Włodawskim Domu Kultury gdzie prowadzącym był sam B. Smolik (dyrektor WDK), który wspaniale potrafił wprowadzić słuchaczy w świąteczną atmosferę. Na widowni zasiedli rodzice, dziadkowie, ale także przedstawiciele władz Włodawy. Dla wszystkich chórzystów było to ogromne przeżycie i pamiątka na zawsze a dla szkoły wielka promocja.

  23 maja 2012 r. chór uczestniczył w bardzo podniosłej uroczystości. Tego dnia były wręczane dyplomy dla laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty w Lublinie. W części artystycznej chór Gaudeamus wykonał 3 utwory: „Życia mała garść", „Nie wstydź się mówić, że kochasz" z partiami solowymi: Alicji Karpiuk, Dominiki Kirszner i Wiktorii Wasilewskiej a piosenkę „A jeśli nie znajdziesz" zaprezentowała Alicja Karpiuk. Publiczność długo oklaskiwała występ.

  10 kwietnia 2013 r. w Kościele NSJ we Włodawie odbywały się uroczystości upamiętniające zbrodnie katyńskie. Chór zaśpiewał wzruszające piosenki, podkreślając podniosły charakter uroczystości.

Systematyczna i ciężka praca chórzystów zaowocowałaosiągnięciami o wysokim poziomie artystycznym. Dlatego też chór bardzo częstokoncertuje na różnych uroczystościach:

Koncert kolęd w Urzędzie Powiatowym styczeń 2002r.;

Koncert dla honorowych krwiodawców PCK grudzień 2002, 2003,2004r.;

Koncert charytatywny w kościele N.S.J styczeń 2004r.;

Koncert w czasie Opłatkowego Spotkania Domowego KościołaRuchu Światło –Życie Diecezji Siedleckiej 2005r.;

Koncert rozpoczynający Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieżykwiecień 2005r.;

Koncert w czasie Dni Włodawy 2005r. 2009r. 2010r.;

Koncert w czasie imprezy integracyjnej czerwiec 2005r.;

Koncert w czasie 10-lecia Szkoły Podstawowej nr3 we Włodawiepaździernik 2005r.;

Koncert z okazji obchodów Światowych Dni Hospicjumpaździernik 2005r.;

Koncert z okazji 100-lecia ZNP;

Spotkanie z rodzicami klas pierwszych;

Koncert z okazji kolejnych rocznic śmierci papieża;

Koncert z okazji poświęcenia kościoła NSJ;

Coroczne kolędowanie w szkole i kościołach;

Koncert z okazji Dnia Matki;

Udział w wojewódzkich uroczystościach na KUL-u z okazjiwręczania dyplomów laureatom konkursów przedmiotowych w roku 2012;

Coroczne kolędowanie: w szkole, przedszkolu, kościele;

Udział w orszaku Trzech Króli 2013, 2014, 2015;

Koncert dla Mam 2014;

Dzień Papieski 2014;

Zapalenie światełek na choince 2014.

NASI NAJLEPSI

 

Justyna Szepel – absolwentka 2006

WYRÓŻNIENIE -2005r. w Toruniu na Festiwalu Kolęd i Pastorałek;
II MIEJSCE – w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Białe 2006r.;
II MIEJSCE – 2006r. Wojewódzkim Konkursie Piosenki w Lubartowie;
STYPENDIUM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W LUBLINIE za osiągnięcia artystyczne - 2006 r.;

 

Marcin Jankowski – absolwent 2011

II MIEJSCE w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Białe 2007 r.;
III MIEJSCE w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Białe 2009 r.;
WYRÓŻNIENIE w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Białe 2010 r.;
III MIEJSCE w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający słowik" 2008 r.;
II MIEJSCE w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający słowik" 2009 r.;
III MIEJSCE w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający słowik" 2010 r.;
Wyróżnienie w przeglądzie Piosenki Europejskiej w Lublinie 2008 r. i 2009 r.;
Laureat Festiwalu Kolęd i Pastorałek - Włodawa 2008 r.;
I MIEJSCE w Festiwalu Kolęd i Pastorałek -Włodawa 2009 r.;
II MIEJSCE w Festiwalu Kolęd i Pastorałek -Włodawa 2010 r.;
I MIEJSCE w Festiwalu Pieśni Patriotycznej Kock 2010 r.;
II MIEJSCE w regionalnych eliminacjach konkursu „Pociąg na scenę"
WYRÓŻNIENIE w 16 Konkursie Piosenki „Wygraj Sukces" – eliminacje regionalne;
STYPENDIUM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W LUBLINIE za osiągnięcia artystyczne - 2010 r.


Alicja Karpiuk Posłuchaj!– absolwentka 2013

WYRÓŻNIENIE w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający słowik" 2010 r.;
II MIEJSCE w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający słowik" 2011 r.;
Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający słowik" 2012 r.;
II MIEJSCE w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający słowik" 2013 r.;
II MIEJSCE w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Białe 2010r.;
III MIEJSCE w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Białe 2011r. II miejsce w roku 2012;
III MIEJSCE w Festiwalu Pieśni Patriotycznej Kock 2010 r.;
I MIEJSCE w Festiwalu Pieśni Patriotycznej Kock 2011r.i w roku 2012;
WYRÓŻNIENIE w 16 Konkursie Piosenki „Wygraj Sukces" – eliminacje wstępne w roku 2011;
Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces" w roku 2012;
STYPENDIUM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W LUBLINIE za osiągnięcia artystyczne - 2012 r.
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Wygraj Sukces" – eliminacje regionalne w roku 2013;
Finalistka Międzynarodowego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Będzinie 2012;
I MIEJSCE w Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 2012;
III MIEJSCE w Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w roku 2013;


Wiktoria Wasilewska – absolwentka 2013

III MIEJSCE w Festiwalu Pieśni Patriotycznej Kock 2011r. I wyróżnienie w roku 2012;
WYRÓŻNIENIE w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Wygraj Sukces" – eliminacje wstępne 2013;
III MIEJSCE w Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 2012;
I MIEJSCE w Międzyszkolnym Konkursie Młodych Talentów 2012;
I MIEJSCE w Szkolnym Konkursie Piosenki Przyrodniczej 2013;
I MIEJSCE w szkolnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej 2013;


Dominika Kirszner – absolwentka 2013

WYRÓŻNIENIE w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Białe 2010 r.;
WYRÓŻNIENIE w Festiwalu Pieśni Patriotycznej Kock 2010r.;
STYPENDIUM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W LUBLINIE za osiągnięcia artystyczne - 2012 r. 

 

Patrycja Maik Posłuchaj! - uczennica kl. VI

I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Młodych Talentów - 2014 r.
II miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek we Włodawie - 2014 r.
I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w Wyrykach - 2014 r.
I miejsce w Szkolnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej - 2014 r.
Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Europejskiej - 2014 r.
I miejsce w Regionalnym Festiwalu Pieśni patriotycznej „Pieśń Ojczyzny Pełna” - Kock 2014
I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej - 2014 r.
II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Puławach - 2015 r.
I miejsce w Powiatowym Konkursie piosenki przyrodniczej - 27.03.2015 r.
Laureatka Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej - 26.03.2015 r.
Grand Prix w Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Pieśń Ojczyzny pełna” - 5.10.2015 r.
Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej - 20.10.2015 r.
I miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek - 20.01.2016r.
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek Puławy - 31.01.2016 r.
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Młodych Talentów - 21.01.2016 r.

 

 

 

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie