SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Historia szkoły

.
 Decyzję o budowie nowej szkoły podjęto w 1987 r. - wtedy została opracowana cała dokumentacja projektowo-kosztorysowa szkoły. Prace budowlane trwały do 31 maja 1993 r., kiedy to wykonawca - Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego we Włodawie - zszedł z budowy z powodu braku środków finansowych. Do tego czasu wykonane zostały w stanie surowym podstawowe obiekty szkoły, bez sali gimnastycznej i basenu. 

  Prace budowlane ruszyły "pełną parą" dopiero we wrześniu 1994 roku, po uzyskaniu dotacji finansowej z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie 12,1 mld zł. Warunkiem otrzymania tej dotacji było nawiązanie współpracy ze szkołą niemiecką oraz nauka j. niemieckiego w szkole, według rozszerzonego programu nauczania. Dofinansowanie to zostało przyznane dzięki inicjatywie ówczesnego posła p. Andrzeja Chmiela. Prace budowlane związane z dokańczaniem budowy szkoły prowadzone były w tym czasie przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Rzemieślnik", która w drodze przetargu wygrała konkurs na wykonawcę.

  W maju 1994 r. Zarząd Miasta Włodawy ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiedlu Kleeberga. W wyniku postępowania konkursowego obowiązki dyrektora szkoły powierzono p. Antoniemu Kobielasowi

  Od stycznia 1995 r. rozpoczęto zagospodarowywanie części budynku szkoły w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Szacowano w tym czasie, iż na dokończenie budowy szkoły zabraknie ok.11 mld zł. W celu pozyskania pieniędzy rozprowadzane były specjalne "cegiełki", zorganizowano też imprezę sportową - mecz piłki nożnej. W sumie ze sprzedaży cegiełek w różnych miejscach i okolicznościach uzyskano kwotę ok. 60 mln zł, która przeznaczona została na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb szkoły. W maju pojawiły się poważne problemy finansowe. Wykonawcy stanęli z pracami. Zagrożony był termin oddania szkoły do użytku. Impas przerwany został dopiero wtedy, gdy Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przyznała dodatkowo 2,8 mld zł. Wcześniej także Kuratorium przekazało kwotę 500 mln zł. Z tego na budowę szkoły Zarząd Miasta przekazał 500 mln zł.

  W dniu 19 czerwca władze miasta zaproponowały Kuratorowi Oświaty, by wojewódzkie rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w SP nr 3 we Włodawie. Kurator wyraził zgodę. Zaczęło się odliczanie dni do pierwszego dzwonka.

  W dniu 30 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której uchwalono "Akt założycielski" SP nr 3 oraz nadano jej statut.W czasie wakacji przy pracach wykończeniowych szkoły zatrudnieni zostali bezrobotni i "skazani", czasami pomagali też rodzice. Pośpiesznie wykonywane były roboty wewnątrz budynku oraz prace zewnętrzne przy elewacji wschodniej i południowej. Rozpoczęto też układanie płyt na drodze dojazdowej do szkoły. Naprawiano usterkii niedociągnięcia. Nadal trwało wyposażanie szkoły w najpotrzebniejsze sprzęty i pomoce dydaktyczne. Brakowało nadal pieniędzy. W ostatnich dniach sierpnia przy porządkowaniu budynku szkoły pracowali wszyscy: pracownicy obsługi, rodzice, nauczyciele i uczniowie.

  Początek roku szkolnego to dla wszystkich uczniów ważny dzień. 1 września 1995 r. w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie był dniem szczególnym, gdyż po raz pierwszy uczniowie tej szkoły przekroczyli jej nowe progi i tu odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1995/1996. 

  Uroczyste otwarcie i poświęcenie szkoły poprzedzone było mszą świętą w Kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście: Wojewoda Chełmski p. Marian Cichosz, Kurator Oświaty p. Janusz Skibiński, przedstawiciel Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej p. Tadeusz Stolarski oraz Burmistrz Miasta Włodawy p. Tadeusz Olszewski. Poświęcenia szkoły dokonał ksiądz dziekan Józef Brzozowski. Uroczystość odbyła się na szkolnym patio. Tu dyrektor szkoły p. Antoni Kobielas witał wszystkich zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów. Po przemówieniach zaproszonych gości odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów oraz występ Zespołu Tańca Ludowego "Polesie". Następnie uczniowie wraz z wychowawcami przeszli do sal lekcyjnych na pierwsze spotkania i zwiedzanie szkoły. Od tego dnia odbyło się w szkole wiele uroczystości i wizyt niecodziennych gości, których przebieg odnotowywany był w prowadzonych na bieżąco kronikach szkolnych. Na szczególną uwagę zasługują tutaj:

- 27 listopada 1995 r. wizyta wiceministra oświaty p. Stefana Pastuszki i senatora RP p. Witolda Grabosia, którzy zwiedzali nowy budynek szkoły;
- 19 maja 1997 r. oddanie do użytku nowo wybudowanej hali sportowej; otwarcia jej, przecięcia symbolicznej wstęgi, dokonał goszczący we Włodawie prezydent RP Aleksander Kwaśniewski;
- 11 października 1997 r. odbyła się uroczystość nadania imienia szkole; szkoła otrzymała imię gen. Franciszka Kleeberga i sztandar; na tę uroczystość przybyło wielu gości m.in. rodzina gen. Franciszka Kleeberga: Anna Kleeberg (synowa), Piotr Kleeberg (wnuk), Małgorzata Kleeberg - Rohde, Anna Kleeberg (prawnuczka);
- 3 grudnia 1997 r. inauguracja programu "Żyj normalnie"; szkoła nasza była pierwsza szkołą w kraju, która rozpoczęła realizację tego programu; celem jego było poinstruowanie uczniów, jak mają postępować w przypadku różnego rodzaju zagrożeń, m.in. kradzieży, wandalizmu, przemocy, hazardu czy narkomanii;
- 21 stycznia 1998 r. miało miejsce otwarcie pracowni komputerowej wyposażonej w 15 nowych komputerów, zakupionych za pieniądze z Rady Rodziców i środki wypracowane przez szkołę;
- 1 czerwca 1998 r. prymuska naszej szkoły, Barbara Reczkowicz, reprezentowała wraz z dwójką innych uczniów woj. chełmskie podczas Sejmiku Dzieci i Młodzieży w Warszawie; kwalifikacje do sejmiku odbyły się na podstawie prac pisemnych na trzy tematy do wyboru: "Polska - moją ojczyzną, wspólnym domem - Europa", "Moje miejsce w zjednoczonej Europie", "Europa moich marzeń";
- 1 września 1998 r. oddano do użytku miasteczko ruchu drogowego, które zbudowane zostało przez szkolnych pracowników obsługi przy współudziale włodawskiej policji;
- 1 września 1998 r. oddano uroczyści do użytku Laboratorium Nauki Języków Obcych; pracownia kosztowała ok.100 tysięcy złotych; znaczna część pieniędzy (60 tysięcy) pochodziła z Funduszu Współpracy Polsko-Niemieckiej, resztę dał Urząd Miasta Włodawy;
- 13 października 1998 r. zorganizowaliśmy I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o gen. Fr. Kleebergu i SGO "Polesie";
- 12 listopada 1998 r. pracownicy szkoły pożegnali odchodzącego na emeryturę p. dyrektora Antoniego Kobielasa;
- 11 stycznia 1999 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora SP nr 3, nowym dyrektorem szkoły został p. Janusz Korneluk;
- We wrześniu 1999 r. oddano do użytku wentylację hali sportowej;
- 17 października 2000 r. obchodziliśmy 5-lecie naszej szkoły, uroczystość uświęcili przedstawiciele Koła Kleeberczyków;
- W lutym 2000 r. w hali sportowej położono nową nawierzchnię podłogową, zamykając w ten sposób budowę hali;
- W kwietniu 2000 r. w naszej szkole odbył się Wojewódzki Turniej Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego;
- 4 lipca odwiedziła naszą szkołę delegacja nauczycieli z Departamentu Oświaty w Chicago;
- 19 lipca 2001 r. gościliśmy Kuratora Oświaty w Lublinie p. Wojciecha Żukowskiego.
- 17 września 2001 r. naszą szkołę odwiedził ksiądz biskup Henryk Tomasik, podczas którego nastąpiło spotkanie z nauczycielami;
- 7-9 czerwca 2002 r. - nasz reprezentant wystąpił w Wojewódzkim Koncercie Laureatów XXI Małego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie;
- 30 czerwca 2002 r. - szkołę naszą odwiedził Wojewoda Lubelski p. Andrzej Kurowski;
- 14 października 2002 r. - uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz V rocznicy nadania imienia szkole. Uroczystość uświetnili swoja obecnością: burmistrz Włodawy p. Andrzej Sadlak, pierwszy dyrektor szkoły p. Antoni Kobielas, którzy otrzymali "Złotą Tarczę";
- 5 czerwca 2003 - gościła w naszej szkole Minister Edukacji Narodowej i Sportu p. Krystyna Łybacka. Pani minister spotkała się z nauczycielami i młodzieżą włodawskich szkół w przededniu referendum akcesyjnego do UE;
- 15 października 2003 r. - szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Szkoła z klasą";
- 14 października 2004 r. - tego dnia obchodziliśmy trzy ważne uroczystości: 7 rocznicę nadania imienia szkole, Dzień Edukacji Narodowej oraz otwarcie nowej pracowni komputerowej;
- 18 października 2004 r. - jako pierwsza szkoła w powiecie otrzymaliśmy dyplom i certyfikat "Szkoły z klasą";
- 15 listopada 2004 r. - nawiązaliśmy współpracę ze szkołą St. Alberta w La Valletta na Malcie celem przystąpienia do programu Socrates Comenius;
- 3 grudnia 2004 r. - naszą szkołę odwiedziła delegacja z Estonii. Spotkanie uświetnił koncert w wykonaniu chóru szkolnego "Gaudeamus";
- 7 marca 2005 r. - apel poświęcony zmarłemu papieżowi Janowi Pawłowi II;
- 9 maja 2004 r. - otrzymaliśmy certyfikat wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie i uzyskaliśmy tytuł "Szkoła promująca zdrowie";
- 1 września 2005 r. nasza szkoła otrzymała grant na realizację Programu Socrates- Comenius;
- 30 marca 2006 r. - nasza uczennica zdobyła I miejsce w województwie lubelskim w Konkursie Historycznym;
- 05 kwietnia 2006 r. - uczennica naszej szkoły otrzymała stypendium marszałkowskie w dziedzinie kultury i twórczości artystycznej;
- 12 maja 2006 r. - Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju BRD w naszej szkole. Drużyna naszej szkoły zajęła II miejsce drużynowo i I miejsce indywidualnie.

 

Obchody 20-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie

  Uroczyste obchody jubileuszu szkoły rozpoczęły się 1 września. Podczas 20 inauguracji roku szkolnego Pan dyrektor Janusz Korneluk przestawił program obchodów i zaprosił uczniów, pracowników i gości do degustacji jubileuszowego tortu.

  W dniu 24 września zorganizowano XVIII Szkolne Biegi Przełajowe im. gen. Fr. Kleeberga połączone z festynem rodzinnym, w ramach którego zorganizowano konkurs klasowy w przeciąganiu liny, poczęstunek w kuchni polowej oraz zabawę na dmuchańcach. W imprezie uczestniczyło wielu rodziców i uczniów ze wszystkich klas, co uwiecznione zostało na pamiątkowym zdjęciu z napisem 20 lat. Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie biegów była Elżbieta Berthelsen, którą wspomagali Krzysztof Flis, Barbara Mierzwa, Grzegorz Skowroński. Osobami odpowiedzialnymi za zorganizowanie festynu były: Janusz Korneluk i Katarzyna Kościuk. 

  Kulminacyjnym punktem obchodów była jubileuszowa gala w sali kina w dniu 2 października, na którą przybyli zaproszeni goście, pracownicy, a także uczniowie naszej szkoły. W czasie uroczystości głos zabrali m.in.: Minister Edukacji Narodowej Pan Tadeusz Sławecki oraz pierwszy dyrektor naszej szkoły Pan Antonii Kobielas, który przybliżył zgromadzonym historię powstania szkoły. Natomiast Pan dyrektor Janusz Korneluk w formie prezentacji multimedialnej opowiedział o osiągnięciach szkoły na przestrzeni 20 lat. W części artystycznej uczniowie i absolwenci szkoły pod kierunkiem Małgorzaty Błażejczyk, Iwony Szwaj i Renaty Ślązak wystąpili z koncertem muzycznym prezentując utwory znanych i lubianych wykonawców.
Następnie obchody jubileuszu przeniosły się do szkoły, gdzie na holu głównym można było obejrzeć wystawę zdjęć pod tytułem "20 lat Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie" przygotowaną przez: Elżbietę Radczuk, Urszulę Koszeluk, Annę Korneluk, Martę Gruszczyńską, Marzenę Żyburę oraz Dagmarę Koleśnik.

  Po części oficjalnej i zwiedzaniu szkoły nadszedł czas na poczęstunek i indywidualne spotkania Dyrekcji szkoły, byłych pracowników szkoły, gości i absolwentów.
11 października odprawiona została Msza Św. w intencji naszej szkoły. Podniosłość święta podkreśliła obecność pocztu sztandarowego. Oprawę liturgiczną mszy przygotowali katecheci i pracownicy szkoły.
24 września Pani Agata Popik zorganizowała turniej wiedzy o Patronie szkoły gen. Fr. Kleebergu i SGO „Polesie”. W konkursie udział wzięło 21 uczniów klas IV-VI. Wyróżnienia uzyskali: z kl. VI - A. Durys, kl. V - A. Ratkowski i z kl. IV - J. Biskup.
  W ramach obchodów grupa nauczycieli: Barbara Puczyńska, Teresa Rymczuk, Anna Szczepkowska - Kirszner, Dagmara Koleśnik, Julita Gołebiowska i Elżbieta Radczuk dokonała wyboru zdjęć z historii szkoły, które po zeskanowaniu zamieszczone zostały na szkolnej stronie internetowej.

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie