SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Konkursy kuratoryjne

Laureaci konkursów przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty w latach 1996-2021

 

Rok szkolny 2021/2022
Konkurs historyczny
Michał Zając z kl. 5c - op. Agata Popik
 
Rok szkolny 2020/2021
Konkurs polonistyczny
Gabriela Czarnecka z kl. 8a - op. Ewa Bartyś
Konkurs z biologii
Patryk Czugała z kl. 8c - op. Ewa Zając
 
Rok szkolny 2019/2020
Konkurs z chemii
Bartosz Demczuk z kl. 8b - op. Joanna Kozak
Martyna Kurec z kl. 8b - op. Joanna Kozak
Konkurs z biologii
Jan Biskup z kl. 8a - op. Ewa Zając
Konkurs z języka rosyjskiego
VitalinaIlchyshyn zkl. 8d - op. Anna Soroka
 
Rok szkolny 2018/2019
Konkurs polonistyczny
Anna Sidoruk z kl. 8a - op. Marta Wiatrowska
Konkurs z języka niemieckiego
Angelique Ratkowski z kl. 8d - op. Małgorzata Grzywaczewska
Konkurs z języka rosyjskiego
Vitalina Ilczyszyn z kl. 7d - op. Anna Soroka
Konkurs z biologii
Piotr Nawrocki z  kl. 8c - op. Ewa Zając
Konkurs matematyczny
Maciej Szymański z kl. 8d - op. Urszula Stachyra
Konkurs z fizyki
Maciej Szymański z kl. 8d - op. Joanna Żurawska
Konkurs geograficzny
Maciej Szymański z kl. 8d - op. Paweł Łuczko
 
Rok szkolny 2017/2018
Konkurs polonistyczny
Ratkowski Angelique kl. 7 d - op. Ewa Bartyś
 
Rok szkolny 2016/2017
Konkurs polonistyczny
Małgorzata Zarczuk kl. 6 d - op. Ewa Bartyś
Ratkowski Angelique kl. 6 d - op. Ewa Bartyś
Konkurs matematyczny
Maciej Szymański kl. 6 d - op. Urszula Stachyra
Rok szkolny 2014/2015
Konkurs polonistyczny
Alicja Borowska - kl. 6 b op. Anna Szczepkowska - Kirszner
Konkurs historyczny
Kaja Kościuk - kl. 6 b op. Agata Popik
Konkurs przyrodniczy
Maciej Borsuk - kl. 6 c op. Paweł Łuczko
 
Rok szkolny 2013/2014
Konkurs polonistyczny
Dominika Sidoruk - kl. 6 a op. Ewa Bartyś
Konkurs przyrodniczy
Bartłomiej Klimiuk - kl. 6 b op. Paweł Łuczko
Mateusz Mutwicki - kl. 6 a op. Krystyna Stefaniuk
Konkurs przyrodniczy
Maciej Borsuk - kl. 6 c op. Paweł Łuczko
 
Rok szkolny 2012/2013
Konkurs polonistyczny
Kamila Lejko - kl. 6 c op. Ewa Bartyś
Konkurs przyrodniczy
Dominika Sidoruk - kl. 5 a op. Krystyna Stefaniuk
Kacper Korneluk - kl. 6 d op. Krystyna Stefaniuk
 
Rok szkolny 2011/2012
Konkurs polonistyczny
Joanna Kowalewska - kl. 6 a op. Ewa Bartyś
Dominika Kirszner -kl. 5 c op. Ewa Bartyś
Karolina Korneluk - kl. 6 c op. Anna Szczepkowska - Kirszner
Dorota Kunaszyk - kl. 6 c op. Anna Szczepkowska - Kirszner
Małgorzata Terlecka - 6 c op. Anna Szczepkowska - Kirszner
Konkurs przyrodniczy
Katarzyna Stadnik - kl. 5 c op. Krystyna Stefaniuk
Joanna Kowalewska - kl. 6 a op. Krystyna Stefaniuk
Karolina Korneluk - kl. 6 c op. Paweł Łuczko
 
Rok szkolny 2010/2011
Konkurs polonistyczny
Aleksandra Wrzesień - kl. 6 a op. Ewa Bartyś
Konkurs historyczny
Katarzyna Mazurek - kl. 6 a op. Agata Popik
Piotr Chodziutko - kl. 6c op. Agata Popik
Kamil Czajka - kl. 6 d op. Agata Popik
Konkurs przyrodniczy
Magdalena Koleśnik - kl. 6 d op. Krystyna Stefaniuk
 
Rok szkolny 2009/2010
Konkurs historyczny
Aleksandra Oksytiuk - kl. 6 c op. Agata Popik
Piotr Kurec - kl. 6 c op. Agata Popik
Michał Skwarek - kl. 6 c op. Agata Popik
Paweł Zarczuk - kl. 6 c op. Agata Popik
Konkurs przyrodniczy
Michał Skwarek - kl. 6 c op. Krystyna Stefaniuk
 
Rok szkolny 2008/2009
Konkurs polonistyczny
Kinga Cherszepska - kl. 6 d op. Anna Szczepkowska - Kirszner
Konkurs historyczny
Jakub Kirszner - kl. 6 e op. Katarzyna Kościuk
 
Rok szkolny 2007/2008
Konkurs historyczny
Marcin Lisiecki - kl. 6 d op. Agata Popik
 
Rok szkolny 2006/2007
Konkurs historyczny
Olga Nawrocka - kl. 6 b op. Katarzyna Kościuk
 
Rok szkolny 2005/2006
Konkurs historyczny
Patrycja Lisiecka - kl. 6 f op. Agata Popik
Piotr Puła - kl. 6 a op. Agata Popik
Wojewódzki Konkurs Papieski
Karolina Chęć - kl. 5 b op. Małgorzata Chęć
Katarzyna Hamziuk - kl. 5 b op. Małgorzata Chęć
Agata Cenkała - kl. 6 a op. Ewa Bartyś
 
Rok szkolny 2000/2001
Konkurs polonistyczny
Ilona Pajączkowska - kl. 6 op. Małgorzata Chęć
 
Rok szkolny 1998/1999
Konkurs historyczny
Barbara Reczkowicz - kl. 8 a op. Katarzyna Kościuk
 
Rok szkolny 1996/1997
Konkurs polonistyczny
Olga Buczek - kl. 8 e op. Małgorzata Chęć
 

 

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie