SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Linki

 

Przydatne strony WWW

www.men.gov.pl

 Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej

www.kuratorium.lublin.pl

 Kuratorium Oświaty w Lublinie

www.cke.edu.pl

 Centralna Komisja Egzaminacyjna 

  www.oke.krakow.pl

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

www.bip.men.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej MEN

www.brpd.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

www.scholaris.pl

 Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN

www.eduskrypt.pl

Platforma edukacyjna

www.ibe.edu.pl

Instytut Badań Edukacyjnych

www.problemy-oswiaty.org.pl

Problemy Oświaty

www.znp.edu.pl

Związek Nauczycielstwa Polskiego

www.naszeoceny.pl

Dziennik Elektroniczny Nasze Oceny

 

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie