SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Przetargi, Konkursy, Oferty

Zapytanie ofertowe
 

 

Zapytanie ofertowe Anulowano!

Rządowy program na lata 2020–2024 "Aktywna tablica"

 

 

Ogłoszenie o nabrze na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor ds. BHP

Ogłoszenie
Kwestionariusz osobowy
Klauzula informacyjna

 

 

Przetarg na dostawę artykułów spożywczych do kuchni szkolnej
w okresie od 25 kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r. 

1. Specyfikacja
2. Załączniki
3. Formularz ofertowy główny wykonawcy
4. Wzór umowy
5. Oświadczenia
6. Zestawienie wartości kwot jakie zamawiający przeznaczy na realizację zamówienia
7
. Unieważnienie postępowania

 

 

 

Przetarg na dostawę artykułów spożywczych do kuchni szkolnej
w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

1. Instrukcja sporządzania oferty
2. Specyfikacja
3. Załączniki nr 1-9
4. Formularz główny
5. Umowa
6. Oświadczenia wykonawcy
7. Wykaz kwot jakie zamawiający przeznaczy na realizację zamówienia
8. Informacja o treści złożonych ofert
9. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie