SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

XXIV Szkolny Rajd "Barwy jesieni"

42  5 października 2019 r. odbył się rajd organizowany corocznie przez Szkołę Podstawową nr 3 we Włodawie. Poświęcony był patronowi szkoły, gen. Franciszkowi Kleebergowi. Trasa wiodła przez ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne Lasy Adampola i Dobropolskie Ostępy. Wydarzenie połączone zostało z Europejskimi Dniami Ptaków.

  Otwarcia dokonał dyrektor szkoły, p. Janusz Korneluk, który powitał rodziców, opiekunów i uczestników rajdu. Krótko przedstawił życiorys F. Kleeberga, jego pobyt w naszej okolicy, działalność Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" oraz powstanie w 1939 r. Rzeczpospolitej Włodawskiej. Następnie pod kierunkiem doświadczonego przewodnika p. Włodzimierza Czeżyka na trasę wyruszyli piechurzy. Wyprawę rowerową poprowadziły panie: Elżbieta Berthelsen i Marta Gruszczyńska. W rajdzie uczestniczyło około 180 osób. Tradycyjne ognisko odbyło się na terenie Koła Myśliwskiego "Ponowa". Dzięki uprzejmości p. Jerzego Września, dyrektora sanatorium w Adampolu uczestnicy zwiedzili Pałac Zamoyskich oraz kaplicę pałacową. Pod tablicą upamiętniającą pobyt gen. F. Kleeberga w Adampolu złożyliśmy wiązankę biało - czerwonych kwiatów.

  Dziękujemy dyrekcji, opiekunom klas: Ia, Id, IIa, IId, IIe, IIIa, IIIb, IIIc, Va, Vb, Vd, Vf, VIId, VIIId i Nadleśnictwu Włodawa za współpracę w XXIV Szkolnym Rajdzie"Barwy jesieni".

 

Organizatorzy: Teresa Rymczuk, Teresa Głogowska

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie