SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Kółko teatralne "Niesforne dzieciaki"

.
"Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom,
jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są."

Tove Johsson

  Od 1995 roku prowadzę kółko teatralne. Pierwotnie grupa przybrała nazwę "Akademia pani Ewy", natomiast do dzisiaj funkcjonuje pod nazwą "Niesforne dzieciaki".

  niesfornedz9_1Doświadczenia zdobyte przez lata pokazały mi, że teatr może być być wspaniałą receptą na "kolorową rzeczywistość" alternatywą dla biernego i mało pożytecznego spędzania czasu wolnego. Jest również doskonałą szansą dla dzieci nieśmiałych, które nie potrafią znaleźć miejsca w klasie. Chcieliby uczestniczyć w jakichś imprezach, ale brak im odwagi i wiary we własne możliwości.

  Edukacja teatralna jest wspaniałą formą integracji wychowawczej. Uczeń "w roli" rozumie czyjeś problemy, a "ukryty za maską" często rozwiązuje swoje własne. Praca
w teatrze owocuje inaczej niż tradycyjna nauka. Dzięki takim zajęciom dzieci się uwrażliwiają, a teatr umożliwia im wyrażenie siebie.

  Teatr szkolny spełnia ogromną rolę w kształtowaniu szacunku dla pracy drugiego człowieka. Szkolna edukacja teatralna poprzez pracę w zespole umożliwia dzieciom konieczność liczenia się z innymi ludźmi.

  Nie można pominąć faktu, że zajęcia rozwijają zainteresowania aktorskie. Uczniowie uczą się sprawności dykcji, właściwej intonacji, swobodnego poruszania się na scenie, przełamywania lęku i barier. Mają możliwość poznania różnych form teatralnych. Rozwijają swoje zdolności plastyczne, przygotowując dekoracje.

Corocznie grupa uczestniczy w różnych przeglądach, niejednokrotnie odnosząc sukcesy w:
* Powiatowym Przeglądzie Kabaretów we Włodawie - wyróżnienie 2002, I miejsce 2003, wyróżnienie 2004, 2005, 2007   i 2008, nagroda 2006;
* Powiatowym Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych - I miejsce 2001, III miejsce 2004, II miejsce 2006.
Zespół uczestniczył też w:
* Powiatowym Przeglądzie Teatrów w Hańsku,
* Prezentacjach Teatralnych w MDK-u,
* Włodawskich Integracyjnych Spotkaniach Teatralnych oraz Przeglądzie Teatrzyków w naszej szkole.

p. Ewa Bartyś

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie