SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Opieka stomatologiczna

Gabinet Dentystyczny lek. stom. Dorota Mazurek

Włodawa, ul. Sierpińskiego 4,
Tel. 82 57 21 138, wewn. 20,
Tel. 736 830 761,
Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00

 

Poniżej przedstawiamy Państwu dokumenty dotyczące stomatologicznej opieki zdrowotnej:

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Formularz zgody na badanie i profilaktykę stomatologiczna
Formularz sprzeciwu wobec świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki stomatologicznej

Proszę rodziców o pobranie i dostarczenie wersji papierowej zgody na badanie i profilaktykę stomatologiczną dziecka lub sprzeciwu wobec świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki stomatologicznej.

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie