SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Stołówka

   Odpłatność za obiady należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie
z siedzibą przy ul. Sierpińskiego 4.
Nr rachunku bankowego 67 1240 2249 1111 0010 2928 4259

Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 6,00 zł.

W miesiącu październiku 2022 r. odpłatność za miesiąc żywieniowy wynosi 114,00 zł.
Opłaty należy wnosić do 30 września.


Płatności dokonujemy gotówką, kartą lub przelewem.

Wpłata powinna zawierać dane identyfikacyjne wynikające z druku przelewu, a w tytule przelewu należy podać:
1. Imię i nazwisko ucznia, który będzie korzystał z wyżywienia.
2. Klasę do której uczęszcza uczeń.
3. Nazwę miesiąca za który wnoszona jest opłata.

Intendentka szkoły po zaksięgowaniu płatności, dokona aktywacji karty obiadowej Państwa dziecka na następny okres żywieniowy.

Wpłata na rachunek bankowy szkoły będzie eliminować konieczność osobistego stawiennictwa zarówno uczniów jak i ich rodziców w dziale zajmującym się sprzedażą obiadów.

 

Jadłospis

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Obiady - sposób płatności on-line

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie