SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Uroczystości rozpoczynające rok szkolny 2021/2022 odbędą się 1 września (środa) według harmonogramu:
- godz. 9.00 - Ślubowanie klas pierwszych na hali sportowej - jeden rodzic/jedno dziecko - obostrzenia Covid19.
- godz. 10.00 - klasy II - VIII w salach lekcyjnych wg załącznika>>

W całej przestrzeni szkolnej obowiązuje noszenie maseczek.

Klasy 0 w tym dniu mają zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawczo w godz. 7:00-17:00 wraz z wyżywieniem.

Obiady dla wszystkich uczniów będą wydawane od 6 września (poniedziałek). Możliwość wykupienia obiadów w terminie od 01.09. do 03.09.
Odpłatność za miesiąc wrzesień wynosi 95 zł.

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie