SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Uwaga Rodzice!

  Przed dokonaniem płatności przelewem za obiady za miesiąc czerwiec 2022 r. prosimy o skontaktowanie się z intendentką szkolną w celu ustalenia kwoty do zapłaty. Intendentka jest do Państwa telefonicznej dyspozycji w dniach pracy szkoły w godz. 7:30- 10:00 pod numerem tel. 825-721-138, wewnętrzny numer 11.

Sekretatiat szkoły

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie