SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Zebrania z Rodzicami klas 1 i 0

Klasa 0A - 14 czerwca (wtorek), godz. 16:00, sala 29

Klasa 0B - 14 czerwca (wtorek), godz. 16:00, sala 31

Klasa 1A - 14 czerwca (wtorek), godz. 16:00, sala 119

Klasa 1B - 13 czerwca (poniedziałek), godz. 17:00, sala 07 (świetlica)

Klasa 1C - 13 czerwca (poniedziałek), godz. 16:00, sala 32

Sekretariat szkoły

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie